Toekomstmuziek? De Continuous Learning App

2015-03-17

Op het eerste gezicht hebben de ‘Continuous Learning App Brandweer©’ en ‘digitalisering les- en leerstof’ niet zoveel met elkaar te maken. Maar in de praktijk wel degelijk! 

Tijdens het Brandweercongres in 2013 zijn ze als afzonderlijke inzendingen ingediend voor de Jan van der Heijdenprijs. Beide inzendingen zijn toen genomineerd en eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats. Nu worden deze twee ideeën bij elkaar gepakt en gaat er een effectmeting plaatsvinden van de app binnen het brandweerveld. Wat is de aanleiding geweest om deze ideeën samen op te pakken? We vragen het twee direct betrokkenen: Michel Zewald, projectleider en teamleider afdeling vakbekwaamheid Brandweer Zuid-Limburg en Marcel van Wijk, mede-ontwikkelaar van de Continuous Learning App Brandweer©.

Samenwerken

“Initiatieven verbinden. Dat is de belangrijkste doelstelling van het samen oppakken van de Continuous Learning App Brandweer© en de digitalisering van les- en leerstof”, zo trapt Zewald af. “We vinden samenwerken belangrijk en willen het lerend vermogen stimuleren. De doelstelling van de app is zorgen voor leerprikkels, mensen triggeren, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

De regiegroep Innovatie Moed kan zich hier wel in vinden. Ook zij zijn enthousiast over het idee en hebben een budget vrijgemaakt voor 500 licenties. Zewald: “We kunnen nu starten met de landelijke effectmeting.

Ontwikkeling vertragen of versnellen

Op elk gewenst moment en op elke locatie kennis tot je nemen en waar nodig dat toetsen. Met de Continuous Learning App Brandweer© kan dat. Zo vult Van Wijk aan: “De content van de databases gaat in de vorm van vragen en opdrachten ondersteunt met multimedia via pushberichten naar de gebruikers. Op deze manier wordt je als gebruiker geprikkeld om met vakkennis, competenties en actualiteit bezig te zijn. Door de chatfunctie is het ook mogelijk contact te leggen met een expert en feedback te krijgen op je eigen leercurve.”

Terug naar het vak

Binnen de brandweer wordt nog altijd veel gesproken, maar het delen van ervaringen valt daar nog niet automatisch onder. “Terug naar het vak dus”, aldus Zewald. “Met casuïstiek willen we mensen uitdagen om in gesprek te gaan: het vak als onderwerp van gesprek. Maar ook niet onbelangrijk is de competitieve insteek. Van Wijk: “Mensen zijn gedreven om punten te scoren. Afhankelijk van de juistheid waarmee vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd, krijg je punten toegekend. Hoe hoger de scores, hoe hoger het vakbekwaamheidsniveau. En het is mogelijk de ontwikkeling van de deelnemer te vertragen of te versnellen zoals in het reguliere onderwijs. Het is maar net waar de behoefte ligt."

De effectmeting: met of zonder app?

Zuid-Limburg, Midden- en West-Brabant, Hollands Midden, BOCAS, Kennemerland, Gelderland-Zuid en het IFV werken al met de Continuous Learning App. “Brandweermensen in die regio’s hebben dan ook al vragen over hun vak en meerdere prikkels via de app gekregen”, aldus de heren. “In de effectmeting maken we onderscheid tussen twee groepen: een groep die met de app werkt, een groep die zonder de app werkt. Op deze manier kunnen we effectief meten of de twee groepen verschillen en of de app werkt.” We kijken uit naar de resultaten, eind 2015, begin 2016 weten we meer!